Academisch succes voor elke scholar hangt af van hun vermogen om hun gedachten en meningen schriftelijk te uiten. Van elke middelbare scholier en scholar wordt verwacht dat hij weet hoe hij een essay moet schrijven. Het kiezen van het juiste kind essay heeft invloed op uw kansen op succes op welk gebied u zich ook bevindt. Het maken van een goed geschreven en boeiend essay vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in succes, dus u moet een goed begrip hebben van de verschillende formaten en stijlen van het schrijven van artikelen .

Het schrijven van essays is onderverdeeld in vijf verschillende typen, elk met zijn toepassing en functies. Elk van deze stijlen brengt schrijfvaardigheden met zich mee die elke scholar tijdens zijn academische reis nodig heeft, terwijl hij hen helpt zich meer op inhoud te concentreren in plaats van op vorm. Dit stuk zal de soorten essays opsplitsen en de kenmerken van elk essay uitleggen, vooral omdat het van toepassing is op studenten.

Wat is een essay?

Een essay is een interpretatieve, analytische of kritische literaire compositie die meestal formeel, minder systematisch en korter is dan een scriptie of proefschrift. Daarom, een essay is ontworpen met een focus om de lezer te overtuigen of te informeren. Een ideaal stuk bestaat uit drie kerncomponenten, waaronder de inleiding, het lichaam en de conclusie. De inleiding is waar de lezer ontdekt wat ze gaan lezen en wordt bijna in de vorm van een scriptieverklaring gepresenteerd.

Het lichaam van dit artikel geeft de inhoud of het bewijsmateriaal dat wordt gebruikt om de lezer te overtuigen om de positie van de schrijver te accepteren. Een artikelconclusie is een deel dat de hoofdtekst van de tekst samenvat en de bevindingen kort bespreekt.

verklarend essay

Een verklarend essay is een van de soorten essays die helpt bij het communiceren van feitelijke informatie. Meestal zijn ze afhankelijk van bepaalde structuren om hun standpunten over te brengen, zoals procesessays, vergelijken en contrasteren en de analyse van oorzaak en gevolg.

Bij het schrijven moet je focus niet liggen op slim of geestig lijken. Er wordt van u verwacht dat u uw observaties en feiten duidelijk vermeldt.

Een verklarend essay omvat het analyseren van alle informatie die aan u is toegewezen. Het houdt ook in dat je kritisch moet nadenken over de concepten erachter, terwijl je gedetailleerde uitleg geeft over de redenen en processen die je conclusies ondersteunen. Een verklarend essay wordt verondersteld de lezer te helpen het standpunt van de auteur te begrijpen.

Argumentatieve essays

Een argumentatief essay is een soort schrijven waarbij de auteur zijn mening over bepaalde kwesties voorstelt en probeert dit met bewijsmateriaal te staven.

Middelbare scholieren en studenten zijn vaak bang voor dit soort artikelen omdat het gelaagd en complicated lijkt. Ze worden aan studenten gegeven voor ACT-, SAT-, IELTS- en TOEFL-tests en kunnen ook worden toegewezen als cursussen.

Een argumentatieve paper is in de eerste plaats bedoeld om de lezer te informeren en niet te overtuigen, wat het anders maakt dan een overtuigend essay. Argumentatieve essays kunnen het debatvermogen van een scholar en, bij uitbreiding, hun spreekvaardigheid in het openbaar aanzienlijk verbeteren. De elementen van een argumentatief essay omvatten positie, bewijs en tegenargumenten. Merk op dat er drie belangrijke manieren zijn om een ​​argumentatief essay te benaderen: de klassieke benadering, de Rogeriaanse benadering en de Toulmin-benadering.

Beschrijvende essays

Een beschrijvend essay probeert met zoveel mogelijk particulars een levendig beeld in de geest van de lezer te schetsen. Typisch kan een paper gaan over een plaats, object, persoon, situatie of emotie. Dit kind schrijven wordt gebruikt om de analytische vaardigheden van de studenten te verbeteren, wat behoorlijk belangrijk is in hun professionele en educatieve leven.

Dit is misschien de reden waarom het wordt gegeven aan universiteits- en middelbare scholieren. De componenten van a beschrijvend essay omvatten zintuiglijke particulars, figuurlijke taal, precieze taal en een centraal thema. Wanneer je dit schrijft, wordt van je verwacht dat je een onderwerp kiest, een opzet maakt, de inleiding schrijft, een scriptieverklaring maakt, de hoofdparagrafen opstelt en de conclusie schrijft.

Verhalende essays

Bij het aanvragen van een universiteit kan een scholar worden gevraagd om verhalend te schrijven over de persoonlijke kwaliteiten van de kandidaat. Idealiter is dit papiertype geschreven vanuit het perspectief van de eerste persoon en moet je de lezer van de teksten volledig betrekken. Narratieve essays omvatten beschrijvende technieken en levendige particulars. Een nadeel van een verhalend essay is dat het altijd beperkingen in zijn lengte heeft. Kortom, je samenvattingstechniek moet van topklasse zijn en je moet in staat zijn om op korte termijn een complicated verhaal te vertellen. Soms kunnen studenten gebruikmaken van de diensten van specialists zoals: onderzoeksschrijfservice door Edusson om te helpen bij het proces. Merk op dat verhalende essays non-fictie zijn, geschreven vanuit het oogpunt van de auteur, en ze bevatten de elementen van een verhaal en geven informatie in een bepaalde volgorde. Dit kind probeert de lezers ook ergens over te informeren en omvat veel particulars die worden gebruikt bij het beschrijven van een persoon, gebeurtenis of scène.

Betoog

Een overtuigend essay is ontworpen om een ​​bepaald onderwerp uit te leggen en probeert het publiek te beïnvloeden om uw mening als de beste over te nemen. Dit is een van de soorten onderzoekspapers, ook wel een argumentatief essay genoemd. Overtuigende essays hebben dezelfde structuur als verklarende en informatieve rapporten.

De kritische elementen van een goed overtuigend essay zijn onder meer een openingsparagraaf waarin de scriptie wordt geïntroduceerd, een duidelijk scriptie-idee, hoofdteksten en vloeiende overgangen. Ze gebruiken ook tegenargumenten om tegengestelde standpunten en de conclusie te weerleggen en samen te vatten.

Op te sommen

Elke scholar aan een hogeschool of middelbare faculty zal op een bepaald second in zijn academische of professionele reis een paper schrijven. Het schrijven van essays magazine geen angst in je hart veroorzaken, vooral niet als je bent uitgerust met de relevante informatie over de vijf soorten essays. Het maakt niet uit of je een overtuigend, verhalend, argumentatief, beschrijvend of verklarend essay schrijft. Wat telt, is uw vermogen om het onderwerp te begrijpen, te onderzoeken en te presenteren op een manier die de boodschap overbrengt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.