WASHINGTON – Sinds de dag dat president Biden aantrad, hebben de Republikeinen publiekelijk opgeroepen tot zijn afzetting, door meer dan een dozijn resoluties in te voeren die hem en zijn topfunctionarissen beschuldigen van zware misdaden en misdrijven, en campagneadvertenties en fondsenwervende oproepen plaatsen waarin wordt gezworen de president te verwijderen van kantoor bij de eerste gelegenheid.

Maar in het start van een campagne die de partij verleidelijk dicht bij het winnen van de controle over het Congres heeft gebracht, proberen toprepublikeinen de kans te bagatelliseren dat ze de heer Biden zullen beschuldigen, en distantiëren ze zich van een polariserend probleem dat kiezers zou kunnen vervreemden, web zoals peilingen laten zien de tussentijdse verkiezingen breken hun weg.

“Ik denk dat het land helemaal niet houdt van afzetting die voor politieke doeleinden wordt gebruikt”, vertelde vertegenwoordiger Kevin McCarthy, Republikein van Californië en de minderheidsleider, eerder deze maand aan Punchbowl Information. Hoewel hij niet uitsloot om verder te gaan met afzettingshoorzittingen als er iets “tot die gelegenheid” zou komen, zei de heer McCarthy dat het land moest “genezen” en dat kiezers “het systeem wilden zien dat echt werkt”.

Maar als hij Huisspreker zou worden, zou McCarthy onder enorme druk staan ​​van extreemrechtse leden van zijn achterban – en van de belangrijkste Republikeinse kiezers die zijn partij in de meerderheid hebben gesleept, gedeeltelijk op foundation van beloften om de heer Biden neer te halen. – beschuldigen. De druk zal alleen maar toenemen als voormalig president Donald J. Trump zijn stem laat horen bij degenen die aandringen op de verhuizing.

Het is slechts een van een reeks verwarrende problemen waarmee de heer McCarthy als spreker te maken zou krijgen, zijn greep op de macht op de proef stelde en zware gevolgen zou hebben voor de heer Biden en het land.

“Er zijn al afzettingsartikelen geweest, en ik verwacht dat u daar meer van zult krijgen in het volgende congres”, zei voormalig vertegenwoordiger Tom Davis, Republikein van Virginia. “Er zal zeker druk zijn om dit te laten doorgaan.”

Sommige invloedrijke Republikeinen zijn al jaren agressief in de richting van afzetting en eisen zowel straf voor Biden en zijn regering als wraak voor de twee afzettingen van Trump door de Democraten.

“Joe Biden maakt zich schuldig aan het plegen van zware misdaden en misdrijven”, schreef vertegenwoordiger Marjorie Taylor Greene, Republikein van Georgië, in een recente e-mail om geld in te zamelen. “En het is tijd voor het Congres om Biden te beschuldigen, VEROORDELEN en VERWIJDEREN uit zijn ambt.”

Mevr. Greene heeft al vijf afzettingsartikelen tegen de heer Biden ingediend, waaronder één op de dag dat hij aantrad, toen ze hem beschuldigde van misbruik van zijn macht terwijl hij als vice-president diende om de zakelijke transacties van zijn zoon Hunter Biden in Oekraïne te bevorderen.

Privé geven veel Republikeinse wetgevers en stafleden toe dat er geen duidelijk geval lijkt te zijn van zware misdaden en misdrijven door de heer Biden of leden van zijn kabinet die de lat voor afzetting zouden halen.

Maar de heer McCarthy heeft het vooruitzicht nauwelijks afgewezen. Onlangs aangedrongen op de vraag of de heer Biden of andere functionarissen in zijn regering het verdienden om afgezet te worden, zei hij: “Ik zie het nu niet voor me.”

De reactie weerspiegelde een besef dat afzetting – zo alledaags als het is geworden – is zeer impopulair. EEN nationale peiling van de Universiteit van Massachusetts Amherst vrijgegeven in mei toonde aan dat 66 procent van de kiezers tegen afzetting is, waaronder 44 procent die zei dat ze sterk gekant zijn tegen de verhuizing.

Een van de zorgen die de Democraten hebben geuit over het kiezen van een Republikeinse meerderheid in het Huis, is dat dit zou leiden tot een patstelling en disfunctioneren.

“Niets symboliseert dat meer dan het idee van een volledige afzetting van president Biden”, zei Geoff Garin, een democratische opiniepeiler.

Toch hebben veel Republikeinse wetgevers en kandidaten die waarschijnlijk volgende maand in het Huis worden gekozen, zich over de kwestie gebogen, waardoor de heer McCarthy, die hun stemmen nodig zou hebben om spreker te worden, een vloedgolf van druk kreeg.

“Ik zeg dat als u de opperbevelhebber bent en u een invasie aan onze zuidgrens uitnodigt, als u de opperbevelhebber bent en u de Amerikanen op het slagveld in Afghanistan achterlaat om in handen van de Taliban te vallen, wat zijn we dan?” met jou zou moeten doen?” Joe Kent, een Republikein en verkiezingsontkenner van 2020 die op zoek is naar een zetel in het Huis in Washington, zei in een radio-interview. “Dit is precies waarom we de mogelijkheid hebben om presidenten te beschuldigen.”


Hoe Occasions-verslaggevers verslag doen van politiek. We vertrouwen erop dat onze journalisten onafhankelijke waarnemers zijn. Dus hoewel Occasions-medewerkers mogen stemmen, mogen ze geen kandidaten of politieke doelen steunen of campagne voeren. Dit omvat het deelnemen aan marsen of bijeenkomsten ter ondersteuning van een beweging of het geven van geld aan, of het inzamelen van geld voor een politieke kandidaat of verkiezingsdoel.

Vertegenwoordiger Claudia Tenney, Republikein van New York, plaatste deze zomer een televisiereclame waarin werd opgeroepen tot een afzettingsprocedure tegen de heer Biden. “Of het nu Joe Bidens plichtsverzuim aan de zuidgrens is of zijn rampzalige terugtocht in Afghanistan, ik heb Joe Biden opgeroepen om verantwoording af te leggen aan het Amerikaanse volk in hoorzittingen over beschuldigingen”, zegt mevrouw Tenney in de advertentie.

In totaal hebben 10 Huisrepublikeinen sinds het start van de regering in totaal 21 afzettingsartikelen ingediend of gesponsord tegen de heer Biden en zijn topfunctionarissen.

De aanklachten omvatten een breed scala aan strafbare feiten, waaronder het niet handhaven van de immigratiewetten, een mislukte terugtrekking uit Afghanistan en de extensie van a moratorium op huisuitzettingen. Naast een dozijn tegen de heer Biden, is er een enkel artikel tegen vice-president Kamala Harris; twee tegen staatssecretaris Antony J. Blinken en Alejandro N. Mayorkas, de minister van Binnenlandse Veiligheid; en vier tegen procureur-generaal Merrick B. Garland.

In een latest interview met The New York Occasions Journalhaalde mevrouw Greene de dubbelzinnigheid van de heer McCarthy over afzetting van zich af.

“Ik denk dat mensen hem onderschatten door te denken dat hij het niet zou doen,” zei ze, eraan toevoegend dat een Spreker McCarthy haar “veel macht en veel speelruimte” zou geven om zijn taak te vervullen en “de foundation een plezier te doen”. .”

Ook Democraten gaan ervan uit dat McCarthy de druk om Biden te beschuldigen niet zal kunnen weerstaan ​​– temeer als Trump in 2024 president wil worden en wil wat hij ziet als vergelding voor zijn twee beschuldigingen. Het Witte Huis heeft maanden doorgebracht voorbereiden op de mogelijkheid.

De uitdaging waar dhr. McCarthy voor staat, is vergelijkbaar met die waarmee voorzitter Nancy Pelosi, democraat van Californië, werd geconfronteerd tijdens de tussentijdse verkiezingscampagne van 2018, toen een kleine maar luidruchtige groep progressieven de afzetting van de heer Trump eiste. Destijds zwoegden zij en andere vooraanstaande Democraten om te voorkomen dat ze publiekelijk over het onderwerp spraken, op hun hoede voor afleiding van hun boodschap die onafhankelijke kiezers zou kunnen vervreemden en hun kans zou kosten om de controle over het Huis te winnen.

De taak werd moeilijker nadat ze hadden gewonnen; onmiddellijk nadat ze in 2019 werd beëdigd in het Congres, bijvoorbeeld, vertegenwoordiger Rashida Tlaib, democraat van Michigan, vertelde supporters “we gaan de heer Trump beschuldigen”, met behulp van een krachtterm om naar hem te verwijzen.

Zelfs nadat Robert S. Mueller III, de speciale aanklager die de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 onderzocht, meerdere gevallen van belemmering van de rechtsgang door de heer Trump had gedocumenteerd, waren de Huisdemocraten voorzichtig met het nastreven van afzetting. Het duurde negen maanden om mevrouw Pelosi aan boord te krijgen.

“Mensen kunnen erg kritisch zijn over Biden om politieke of beleidsredenen”, zei Norman L. Eisen, die als advocaat voor de Democraten diende tijdens de eerste beschuldiging van Trump. “Maar dat zijn geen zware misdaden en misdrijven – niet eens in de buurt. Als het politiek moeilijk is om een ​​afzettingsprocedure uit te voeren als je overtuigend bewijs hebt van meerdere zware misdaden, hoeveel te meer als er geen bewijs is van constitutionele misdaden?”

Het kan ook politiek riskant zijn, als beschuldigingen uit het verleden een leidraad zijn. De afzetting van president Invoice Clinton in 1998 werkte averechts uit op de Republikeinen van het Huis, waardoor de heer Clinton populairder werd dan op enig ander second van zijn presidentschap; De Democraten behaalden die herfst vijf zetels in het Huis.

Newt Gingrich, de spreker van het Huis die het Congres verliet na de afzetting van Clinton te midden van ethische beschuldigingen en Republikeinse verliezen, zei dat hij McCarthy afraadde.

“Het enige wat je hoeft te doen is tegen de mensen zeggen: ‘Kamala Harris’,” zei meneer Gingrich. ‘Vertel me het eindspel dat ergens op slaat. Hoe erg Biden ook is, ze zou nog veel erger zijn. Ik denk niet dat de kersverse Republikeinse meerderheid hun tijd moet verspillen aan een doodlopende weg.”

Karl Rove, de Republikeinse strateeg en de oprichter van een constellatie van Republikeinse fondsenwervende groepen, zei ook dat de partij zich op andere prioriteiten zou willen richten.

“De meeste Republikeinse leden zullen zeggen: ‘Echt waar? We gaan onze tijd en energie hieraan verspillen als er geen kans is dat tweederde van de Senaat stemt om te veroordelen?’” zei meneer Rove. “In plaats van de inflatie te bestrijden, Amerikaanse energie vrij te maken, de waakzaamheid te bestrijden, gaan we ons hiermee bezighouden?”

Er is een meerderheid in het Huis nodig om een ​​president af te zetten, maar tweederde in de Senaat om iemand te veroordelen en uit zijn ambt te zetten.

Vertegenwoordiger Jim Jordan, de Republikein uit Ohio die in de lijn ligt om voorzitter te worden van de Judiciary Committee als zijn partij de controle over het Huis krijgt, heeft de mogelijkheid van afzetting geopperd, maar heeft recentelijk een minder toegewijde houding aangenomen.

“Dat is een oproep aan de commissie, aan de Republikeinen in de commissie, in overleg met de hele conferentie”, zei hij in een latest interview.

Op de vraag of de Republikeinse kiezers een afzettingsprocedure eisten, zei Jordan: “De kiezers eisen de feiten en de waarheid.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.